Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Servis

   Naši odborníci vykonajú rýchlu a okamžitú počítačovú podporu a pomoc. Pravidelným servisom Vášho hardvéru, znižujeme Vaše náklady a eliminujeme pravdepodobnosť možných výpadkov. Prioritou je promptne a efektívne riešiť poruchy na hardvérových zariadeniach u našich zákazníkov, a tak udržať chod firmy nepretržite a bez zbytočných obmedzení. Vďaka našim dlhoročným a odborným skúsenostiam nájdeme riešenie pre akýkoľvek problém, ktorý sa vyskytne vo Vašej firme.

   Ak náhodou predsa len dôjde k zlyhaniu hardvéru alebo softvéru naši servisný technici vykonajú dôkladnú analýzu problému. Po prvotných odhadoch spustia kompletnú diagnostiku, ktorou otestujú a vyhľadajú poruchy a chyby. Následne preveria správnosť procesov. Realizujú všetky druhy opráv nefunkčného, alebo čiastočne funkčného hardvéru. Samozrejmosťou servisu je aj mechanické očistenie počítača od nečistôt.

   Prepojenie jednotlivých nástrojov v počítači s našim softvérom, je možné vykonať na diaľku. Ak si klient vyžiada kompletné prepojenie celej svojej infraštruktúry na náš softvér dokážeme zabezpečiť plnohodnotný odborný a kvalitný servis aj priamo na firme, alebo v danej prevádzke.