Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

 

 Čo robíme?

Aplikáciou informačného systému je potrebné pripraviť podnik alebo iný subjekt na etapy zmien, ktoré ho čakajú ak začne užívať informačný systém. Samozrejme predajom a inštaláciou sa naša starostlivosť a spolupráca s klientom nekončí. Poskytujeme počas celej doby spolupráce plnú technickú podporu.

.

 
                                                                                  

Následná starostlivosť

        
 


Plná technická podpora spočíva v pravidelných aktualizáciách nášho informačného systému, správou systému a prípadne doriešenia iných prídavných modulov v systéme na želanie klienta. Niekedy je potrebné vybaviť cely podnik či daný subjekt komplexne hardvérom, ktorý dokážeme zabezpečiť aj s následnou konfiguráciou softvéru.


                                                                                                  
 
 http://www.comein.sk/zoznam-index/servis