Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

IS

Informačné systémy šité na mieru a určené pre malé a stredné podniky, slúžia pre správu a riadenie toku dát a informácii v štruktúrach spoločností aj mimo nich. Náš Is je rozsiahli aplikačný software s viac ako 30 podmodulmi, zameraný na všetky aspekty spoločnosti.