Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Vytlačenie aktuálneho zoznamu z obrazovky

Hľadať
Zoznamy, ktoré sa zobrazujú v rôznych moduloch sa dajú zaslať na tlač do tlačiarne nainštalovanej v počítači užívateľa. Ako príklad môžeme použiť podmodul SPRÁVA UŽÍVATEĽOV.

Krok č. 1

Na úvodnej obrazovke vyberieme modul UŽÍVATELIA.

Krok č. 2

Na stránke podmodulu v okne zoznamu vyberieme ikonu pre tlač zoznamu podľa obrázka.

Krok č. 3

Zobrazí sa nám náhľad pred tlačou. Tlač dokumentu zahájime klávesovou skratkou, ktorú ma používaný internetový prehliadač definovanú pre tlač. U väčšiny prehliadačov to je klávesová skratka Ctrl + P. Dokument sa zašle do tlačiarne nainštalovanej v počítači.
Žiadna téma nebola nájdená