Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Nezobrazujú sa produkty v administrátorskej časti

Hľadať

V zoznamoch produktov v administrátorskej časti sa nezobrazujú žiadne produkty, skladové karty produktov alebo sa zobrazuje len ich časť.

Nekorektné nastavenie filtra.

Jednou z funkcií systému je filtrovanie produktov podľa požiadaviek užívateľa. Pokiaľ sú nastavené vo filtry parametre, môže sa stať, že produkty nespĺňajú tieto požiadavky a preto za nezobrazia, poprípade sa nezobrazia všetky. Je treba nastaviť alebo vypnúť zobrazovanie podľa filtra.
Je potrebné skontrolovať, či je filter zobrazený nad zoznamom produktov. Filter reprezentuje ikona čiernej šípky. Ak šípka smeruje doprava, tak filter nie je zobrazený. Zobrazíme ho kliknutím myši.
Kliknutím na parameter Sklady určíme, z ktorého skladu sa majú produkty zobrazovať. Poprípade nastavíme zobrazovanie všetkých skladov. Podľa požiadaviek nastavíme ostatné parametre a potvrdíme kliknutím na Nastaviť.
Ak chceme, aby sa nám zobrazili všetky produkty, tak nastavíme zobrazovanie všetkých skladov, nenastavíme žiadnu kategóriu a ostatné atribúty necháme neoznačené.

"Zabudnutý" výraz v poli Hľadať

Môže nastať situácia, keď nám v poli Hľadať zostane výraz z predchádzajúceho hľadania alebo užívateľ chybne zadá hľadaný produkt. Systém automaticky zobrazuje zoznam produktov podľa výrazu, ktorý je v tomto poli zadaný. Ak nenájde žiaden produkt, tak zoznam zostane prázdny.
Pole pre vyhľadávanie produktov sa nachádza v pravom hornom rohu nad zoznamom produktov.
Po zadaní zlého výrazu do vyhľadávania sa nám nezobrazia žiadne produkty.
Systém si môže pamätať predchádzajúce hľadanie a z toho dôvodu je pri nekorektnom zobrazovaní produktov potrebné skontrolovať pole Hľadať.
Žiadna téma nebola nájdená