Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Na dokumentoch sa nezobrazuje veta "Cena bez DPH"

Hľadať
Ak dáme vygenerovať dokument v Obchodnej agende a po vytlačení dokumentu nám v súhrne nezobrazí oznámenie o cene bez DPH v znení "Základ dane 20,00%...", môže to byť z týchto dôvodov

1. Firma má nastavené, že nie je platcom DPH

Systém má pri vytváraní novej spoločnosti môže mať prednastavené, že spoločnosť nie je platcom DPH. V takom prípade sa na dokumentoch nezobrazuje údaj o cene bez DPH.
Ak je spoločnosť platcom DPH, je potrebné túto skutočnosť nastaviť v profile firmy.

Krok č. 1

Na úvodnej obrazovke vyberiem podmodul NASTAVENIA.

Krok č. 2

Zo zoznamu kariet vyberieme kartu Správa firiem.

Krok č. 3

Pomocou ikonky CERUZKY dáme upraviť firmu, ktorej chceme upraviť údaj o platcovi DPH.

Krok č. 4

Označíme možnosť Platca DPH.
Na dokumentoch sa nám začne zobrazovať oznámenie o cene s DPH. Zmeny sú aplikované na dokumenty vytvorené po tejto úprave. Staré dokumenty sa nezmenia.

2. Položka v dokumente nemá nastavenú DPH

Ak pridáme položku do dokumentu obchodnej agendy ako je napríklad objednávka, tejto položke je možné nastaviť, či pri konečnej sume sa má zohľadňovať aj daň z pridanej hodnoty. Táto hodnota sa načítava zo základných nastavení položky na skladovej karte.

Krok č. 1

V module Obchodná agenda dáme pomocou ikony CERUZKY upraviť dokument, v ktorom nám nezobrazuje ceny bez DPH.

Krok č. 2

Vyberieme kartu Položky.

Krok č. 3

Skontrolujeme, či stĺpec s názvom DPH je nastavený na nejakú hodnotu.

Krok č. 4

Ak je hodnota v stĺpci DPH nastavená na "Vyberte zo zoznamu", vyberieme príslušnú daň z pridanej hodnoty.
NA dokumentoch Obchodnej agendy sa nám objaví údaj o cene bez DPH.
Žiadna téma nebola nájdená