Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Autmatické dopĺňanie predvolenej DPH

Hľadať
V informačnom systéme sa nastavuje DPH pre položky vo viacerých moduloch. Napríklad pri vytváraní skladovej karty produktu, pri tvorbe dokumentov obchodnej agendy a pod. . Keďže hodnota DPH je väčšinou rovnaká pre všetky položky, môžeme si uľahčiť prácu tak, že nastavíme zvolenú DPH ako hlavnú (predvolenú). Systém bude automaticky dopĺňať zvolenú hodnotu DPH.
Žiadna téma nebola nájdená