Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Hromadná pošta sa neodosiela

Hľadať
Vytvorené buletíny v module HROMADNÁ KOREŠPONDENCIA sa neodosielajú podľa nastavených kritérií alebo podľa nastaveného dátumu.

1. Nie je nastavený alebo povolený typ buletínu

Buletín sa dá odosielať vo viacerých typoch. Ako klasický email, SMS správa alebo kombinácia oboch.
Musí byť nastavený povolený typ buletínu, inak sa nerozošle. V prípade rozosielania hromadných SMS správ, je potrebné si u administrátora systému overiť, či tento typ je pre daný modul sprístupnený.

2. Nebolo kliknute na ikonu OBALKY v menu buletínu.

Systém nerozošle buletín automaticky pri uložení alebo vytvorení buletínu. Odosielanie za začne až po kliknutí na ikonu OBÁLKY v menu buletinu.

3. Buletín sa rozosiela viackrát

Každý buletín je možne odoslať len RAZ!!!. Ak je potrebné buletín s rovnakým obsahom rozoslať opätovne, stačí ho zduplikovať a zmeniť mu názov. Kópia sa dá vytvoriť vybratím funkcie Duplikovať v menu buletinu. Menu sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na konkrétny buletín.

4. Neuplynul časový interval na odosielanie prvých buletínov

Buletín sa zvyčajne nezačne posielať hneď po kliknutí na ikonu OBÁLKY. Systém vyhodnocuje optimálny čas a podľa toho buletíny odošle. Prvé odoslanie je približne do 10-15 minút.
Žiadna téma nebola nájdená