Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Emailovú správu sa nepodarilo odoslať

Hľadať
Z rôznych dôvodov sa môže stať, že odoslaná emailová správa sa vráti ako nedoručená. Vo väčšine prípadov email o nedoručení obsahuje popis chyby, ktorý je v anglickom jazyku.

Chyba SMTP (550)

  • Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table - táto chyba sa objaví, keď je v systéme vytvorená doména a na nej nastavené spravovanie emailového servera, pričom naša spoločnosť nespravuje tento emailový server. Toto nastavenie nemá byť aktívne. Na obrázku je znázornené chybné nastavenie.
Žiadna téma nebola nájdená