Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Vložiť súbor z disku pomocou presunutia myšou

Hľadať

Krok č.1

Na úvodnej obrazovke vyberieme modul SÚBORY.

Krok č.2

Zvolíme si adresár, do ktorého chceme súbory nahrať.

Krok č.3

Vyberieme možnosť Pridať súbory z disku.

Krok č. 4

Vyhľadáme v počítači obrázok/y, ktorý chceme nahrať do systému. Chytíme ho kurzorom myši a presunieme ho nad ikonu prehliadača, v ktorom máme otvorený systém. Otvorí sa okno prehliadača.

Krok č. 5

Obrázok presunieme do časti, v ktorej je na pozadí text Pretiahnutím sem vložte súbory zo svojho počítača. Obrázok pustíme

Krok č. 6

Súbor nahráme do systému kliknutím na ikonu šípky alebo na tlačidlo SPUSTIŤ UPLOAD.
Žiadna téma nebola nájdená