Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Klávesnica špeciálnych znakov

Hľadať
Ak pri práci v systéme vznikne nutnosť zadať do textu špeciálny znak, ktorý sa bežne na klávesnici nenachádza, umožňuje systém zobraziť klávesnicu špeciálnych znakov, ktoré je možné do textu vložiť. Administrátor spoločnosti Comein.sk, s.r.o. môže, na základe požiadavky zákazníka, doplniť klávesnicu o ďalšie špeciálne znaky.
Kláves pre zobrazenie a zrušenie klávesnice špeciálnych znakov je F6.
Ak z nejakého dôvodu nefunguje zobrazenie klávesnice pomocou klávesovej skratky F6, je možné klávesnicu vyvolať aj v menu Možnosti.

Krok č. 1

Na úvodnej obrazovke zvolíme modul Možnosti.

Krok č. 2

Z ponuky vyberieme Zobraziť klávesnicu.
Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Ak vyberieme nejaký špeciálny znak, tak ten sa zobrazí na mieste kde je nastavený kurzor. Je potrebné, aby bolo aktívne okno prehliadača so systémom, kde vkladáme text.
Klávesnica funguje iba v informačnom systéme. Každopádne sa však špeciálne znaky dajú kopírovať a potom vložiť aj mimo informačného systému.
Žiadna téma nebola nájdená