Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

KAPITOLA 2. - Adresáre, súbory a úložny priestor informačného systému.

Hľadať
Informačný systém ponúka užívateľom priestor na servery spoločnosti Comein.sk, s.r.o. ktorý môžu využívať na ukladanie rôznych dát a súborov. K týmto dátam majú potom prístup odkiaľkoľvek, kde je možné pripojenie k internetu.
Užívatelia si sami môžu vytvárať adresárovú a súborovú štruktúru podľa potreby a požiadaviek. Je možné vytvárať adresáre a podadresáre, nahrávať súbory z pripojeného počítača. Presúvať ich, editovať a mazať.
Ak je súčasťou informačného systému napríklad modul E-OBCHOD, všetky obrázky produktov e-obchodu sa ukladajú do tohoto modulu a systém pri priradzovaní obrázkov a galérii k produktom odkazuje na modul SUBORY.
Ak je produktu vo verejnej časti e-obchodu pridelený obrázok, tak VYMAZANÍM obrázka z modulu SÚBORY sa zmaže aj obrázok produktu vo verejnej časti e-obchodu.
Systém zobrazuje podrobné informácie o každom adresári a súbore, ktorý sa v systéme nachádza.
V module súbory sa môžu nachádzať špeciálne adresáre, ktoré boli vytvorené programátorom pri implementácii verejnej časti systému. Zvyčajne ide o adresáre, v ktorých sa nachádzajú obrázky a tie sa potom podľa zadaných pravidiel zobrazujú vo verejnej časti automaticky.
Súčasťou verejnej časti webstránky môže byť aj SLIDER - časť stránky kde sa automaticky zobrazujú tematické obrázky a menia s v určitých časových intervaloch. Ak si užívateľ nahrá obrázky do tohoto špeciálneho adresára, tie sa mu budú automaticky zobrazovať vo verejnej časti.

Adresáre

Slúžia na vytvorenie pevnej štruktúry, v ktorej sa užívateľ ľahšie orientuje. Je dobré vytvárať adresárovú štruktúru rovnakú ako sú vytvárané kategórie vo verejnej časti. Uľahčuje a zrýchľuje to orientáciu pri vyhľadávaní súborov.
Ak je súčasťou IS e-obchod a v rámci neho predávam produkty z troch rôznych kategórii. Telefóny, notebooky a tablety. Tak vytvorím si adresáre a podadresáre s rovnakými názvami. Ak sa následne do nich nahrajú obrázky, viem si ich potom pri vytváraní konkrétnych produktov v e-obchode jednoducho vyhľadať.

Práca s adresármi

Adresár sa otvára kliknutím na názov adresára. Klikaním na ikonu adresára sa tento adresár neotvorí.
Základne funkcie pre prácu s adresárom sa nachádzajú v menu, ktoré sa objaví po nadídeni kurzora myši nad jeho ikonu, alebo stlačením pravého tlačidla myši nad ikonou adresára.

Súbory

Súbory v informačnom systéme plnia rôzne funkcie a to na základe svojho typu a obsahu. Obrázky k produktom, jazykové súbory pre jazykové mutácie, importovacie súbory, zálohovacie ...
Každý typ súboru je pre lepšiu prehľadnosť reprezentovaný vlastnou ikonou.
Súbory sa priamo v informačnom systéme nedajú spúšťať. Je to z dôvodu bezpečnosti Ak chceme súbor spustiť, uložíme si ho na disk vo vlastnom PC a spustíme ho odtiaľ.
Súbory sa do systému môžu nahrávať dvoma spôsobmi.
Žiadna téma nebola nájdená