Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Hľadať
> - podmienka väčší ako
Operandy určujúce vzťahy a hodnoty atribútov, ktoré sa párujú s TAGMI heureky.
>= - podmienka väčší alebo rovný ako
!= - nerovný (nerovnaký)
== - rovný (rovnaký)
Žiadna téma nebola nájdená