Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Zobrazenie stĺpcov v zoznamoch

Hľadať
Systém umožňuje v rôznych zoznamoch, ako sú napríklad užívatelia, dokumenty obchodnej agendy, kniha jázd šoférov a pod., prispôsobovať si obsah podľa požiadaviek užívateľa.
Je na užívateľovi, ktoré stĺpce s údajmi chce mať v zozname zobrazené.
Ak klikneme na ikonu Nastavenie stĺpcov, zobrazia sa nám všetky dostupné stĺpce pre daný zoznam.

Deaktivácia alebo aktivácia stĺpca

Kliknutím na zaškrtávacie políčko aktivujeme alebo deaktivujeme stĺpec alebo niektorú z položiek stĺpca.
Stĺpec s adresou zmizol.
Deaktivovali sme položku stĺpca.

Zmena poradia stĺpcov

Systém umožňuje aj zmenu poradia zobrazovaných stĺpcov. Názov stĺpca chytíme kurzorom myši a presunieme na zvolenú pozíciu.
V zozname sa vymenia stĺpce podľa poradia v Nastaveniach.
Žiadna téma nebola nájdená