Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Vytvorenie užívateľa pre CAPPa v Ccontrolle

Hľadať
Užívateľ, ktorého vytvárame pre aplikáciu CAPP, je potrebný na prihlasovanie do aplikácie. V tomto návode si stručne popíšeme kroky na vytvorenie užívateľa pre aplikáciu CAPP.

Krok č. 1 - Modul Užívatelia

Nájdeme si v informačnom systéme modul Užívatelia a otvoríme ho.

Krok č. 2 - Vytvorenie užívateľa

V module Užívatelia si klikneme na Vytvoriť nového užívateľa.

Krok č. 3 - Vyplnenie kariet

Po kliknutí na, Vytvoriť nového užívateľa, sa nám otvorí karta, kde si vypíšeme údaje. Hlavné je zadať Login a heslo s ktorým sa neskôr budeme prihlasovať do aplikácie CAPP. Ďalej si zadáme Meno, Priezvisko a e-mail. Napravo si zaškrtneme oprávnenia Administrators Login zvolíme ľubovoľne ale odporúča sa aby tam bola fráza capp a k nej napríklad názov pobočky alebo označenie zariadenia. V našom prípade sme zvolili názov testovacieho systému.
Prepneme sa na kartu, Rozšírené kde si vyberieme z Druhov, CAPP agent.
Na poslednej karte Nastavenia, odškrtneme Povoliť v pokladni a Povoliť u čašníka. Už stačí len kliknúť na Vytvoriť.
Po správnom vytvorení, by sa nám mal zobraziť tento užívateľ v skupine administrátorov.
Žiadna téma nebola nájdená