Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Virtuálny server

Ostatné služby Cena bez DPH
1 x IP adresa 2,5 € / mesiac
Správa VS 30 € / mesiac
Servisná hodina 15 € / hodina