Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Paušálne riešenia

Webstránka Cena bez DPH
Správa obsahu  
Užívatelia  
Súbory  
Kontakty  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  14,90 € / mesiac
 
 
Webstránka + Eshop Cena bez DPH
Správa obsahu  
Užívatelia  
Súbory  
Kontakty  
Produkty  
Parametre k produktom  
Kategorizácia  
Objednávky  
Položky  
Cenotvorba  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  19,90 € / mesiac
 
 
Webstránka + Eshop + Agenda Cena bez DPH
Správa obsahu  
Užívatelia  
Súbory  
Kontakty  
Produkty  
Parametre k produktom  
Kategorizácia  
Objednávky  
Položky  
Cenotvorba  
Fakturácia  
Skladové hospodárstvo  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  29,90 € / mesiac
 
 
Webstránka + Inzercia / Reality Cena bez DPH
Správa obsahu  
Užívatelia  
Súbory  
Kontakty  
Reality  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  19,90 € / mesiac
 
 
Webstránka + Reštaurácia Cena bez DPH
Správa obsahu  
Užívatelia  
Súbory  
Kontakty  
Správa reštaurácii  
Správa denného, týždenného a stáleho menu  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  19,90 € / mesiac
 
 
Moduly pre rozšírenie funkcionality Cena bez DPH
Faktúry 3 € / mesiac
Ponuky 2 € / mesiac
Objednávky 2 € / mesiac
Položky 1 € / mesiac
Zmluvy 6 € / mesiac
Štatistiky + Direct marketing 6 € / mesiac
Články + Novinky 2 € / mesiac
Projekt manažment 6 € / mesiac
Inzercia 6 € / mesiac
Reality 6 € / mesiac
GPS 6 € / mesiac
Jazykové mutácie 4 € / mesiac
Finančné transakcie 3 € / mesiac
Import / Export 3 € / mesiac
Správa reštaurácií 2 € / mesiac
Správa denného, týždenného a stáleho menu 4 € / mesiac
Jedlá a ingrediencie 6 € / mesiac
Skladové hospodárstvo 6 € / mesiac
 
 
Informačný systém Cena bez DPH
Užívatelia  
Súbory  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  11,90 € / mesiac
 
 
Informačný systém + Agenda Cena bez DPH
Užívatelia  
Súbory  
Objednávky  
Položky  
Fakturácia  
Skladové hospodárstvo  
Webhosting  
DNS (1 doména)  
  19,90 € / mesiac
 
 
Doplnkové služby Cena bez DPH
Grafický návrh - jednoduchý 249 €
Grafický návrh - zložitejší 699 €
.SK domeéna 19 €