Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Cenník

  BASIC PREMIUM EXCLUSIVE INDIVIDUAL
IS CCONTROLL 129€ 8€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m 499€ 24€/m
dashboard x x x x
súbory x x x x
užívatelia x x x x
nastavenia x x x x
OBCHODNÁ AGENDA 129€ 8€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m 378€ 22€/m
platby, doručenia, dph, marže, analytika x x x x
objednávky x x x x
fakturácia   x x x
zmluvy     x x
dodacie listy   x x x
finančné transakcie, kasy, účty x x x x
ponuky   x x x
vernostny systém (kupóny)     x x
balné + poplatky   x x x
cenové skupiny     x x
upomienky     x x
položky   x x x
zóny     x x
importy výpisov   x x x
splátkove kalendáre     x x
individuálne riešenia       x
SPRÁVA OBSAHU 129€ 8€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m 378€ 22€/m
stránky x x x x
pluginy x x x x
zoznamy x x x x
formuláre x x x x
ankety   x x x
novinky   x x x
články   x x x
diskusie   x x x
kontakty x x x x
tickety   x x x
podpora pre účet zákazníka     x x
jazykové mutácie   x x x
šablóny     x x
individuálne riešenia       x
PROJEKT MANAŽMENT     229€ 12€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m
správa úloh   x x x
správa projektov   x x x
správa užívateľov   x x x
správa skupín   x x x
správa kalendára   x x x
nastavenia   x x x
individuálne riešenia       x
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO     229€ 12€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m
skladové karty   x x x
skladové pohyby   x x x
správa skladov   x x x
nastavenia   x x x
individuálne riešenia       x
INZERCIA / REALITY 129€ 8€/m 229€ 12€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m
obyčajné inzeráty x x x x
realitné inzeráty x x x x
účet zákazníka   x x x
individuálne riešenia       x
KATALÓG / EOBCHOD 229€ 12€/m 329€ 18€/m 429€ 24€/m 478€ 28€/m
správa produktov x x x x
kategorizácia (stromová, multikategorizácia) x x x x
výrobcovia   x x x
parametrizácia     x x
nastavenie cien     x x
podpora pre SH     x x
účet zákazníka   x x x
individuálne riešenia       x
UMIESTNENIA 129€ 8€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m 378€ 22€/m
databáza ulíc, miest,krajov, krajín x x x x
databáza umiestnení   x x x
správa šoférov   x x x
mapa     x x
GPS     x x
individuálne riešenia       x
HROMADNÁ KOREŠPONDENCIA 129€ 8€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m 429€ 24€/m
správa buletínov x x x x
správa kategórii x x x x
štatistiky x x x x
počet emailov / mesiac do 100 do 5000 do 10 000 do 100 000
ŠTATISTIKY     229€ 12€/m 329€ 18€/m 378€ 22€/m
tržby   x x x
výkonnosť   x x x
kampane   x x x
hodnotenie   x x x
prehľady     x x
financie     x x
individuálne riešenia       x
IMPORT / EXPORT     229€ 12€/m 329€ 18€/m 378€ 22€/m
správa pravidiel   x x x
masky   x x x
zostavy   x x x
manuálne špúšťanie   x x x
automatické špúšťanie     x x
individuálne riešenia       x
REŠTAURÁCIA 129€ 8€/m 229€ 12€/m 329€ 18€/m 478€ 28€/m
stále menu x x x x
dené menu x x x x
týždenné menu x x x x
reštaurácie   x x x
ingrediencie     x x
jedlá / prílohy   x x x
kategorizácia   x x x
miestnosti     x x
nastavenie cien     x x
podpora pre SH       x
účet zákazníka       x
individuálne riešenia       x
ÚSTREDŇA         229€ 14€/m 278€ 18€/m
panel     x x
správa     x x
volania     x x
linky     x x
individuálne riešenia       x
STREAM     229€ 14€/m 229€ 14€/m 278€ 18€/m
správa serverov   x x x
zoznam     x x
poslucháči       x
WEBHOSTING        
prevádzka s doménou 49€/rok 109€/rok 169€/rok 228€/rok
prevádzka bez domény 29€/rok 83€/rok 149€/rok 208€/rok
GRAFICKÝ NÁVRH 199€ 199€ 199€ 199€
SERVISNÁ PODPORA 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 20:00 24/7